AlBANIJA
KUKES

Naša firma uzela je učešće u izgradnji auto-puta u Albaniji na montaži metalne konstrucije mosta na autoputu Albanija-Kosovo, sa našom auto-dizalicom 350t.