Kao kompanija koja kontinuirano teži napretku, Koprivica D.O.O. širi svoje djelovanje i na polje investiranja i izgradnje zgrada. Naši projekti u građevinarstvu održavaju istu posvećenost preciznosti i visokim standardima koju primjenjujemo u svim našim uslugama.