Dozvole i pratnja

Bez obzira na veličinu i kompleksnost mašine, mi pružamo dozvole i pratnju koje omogućavaju da se vaša investicija sigurno dostavi na odredište.

DOZVOLE

Vanredni prevoz se odnosi na teret koji prelazi standardne gabarite (dužina 16.5m, širina 2.55m, visina 4.0m i težina 40 tona) u Crnoj Gori. Bilo koji prevoz koji nadmašuje ove dimenzije zahtjeva dozvolu vršenje vanrednog transporta za prevoz i može zahtijevati policijsku pratnju.

Naša usluga uključuje organizaciju i sprovođenje ovakvih prevoza. Pružamo podršku u odabiru odgovarajućeg transportnog sredstva i opreme, planiranju optimalne rute prevoza, pribavljanju potrebnih dozvola i pratnji, provjeri stabilnosti mostova i pripremi elaborata prevoza/rute za vanredne terete. Cilj nam je osigurati efikasan i siguran prevoz vašeg tereta bez obzira na njegovu veličinu ili težinu.

PRATNJA

U okviru naše firme nudimo dva glavna tipa usluge pratnje: internu i policijsku.

Interna pratnja je neophodna i preporučuje se za sve vrste vangabaritnih transporta. Naš tim stručnjaka garantuje sigurnost i efikasnost prilikom prevoza tereta koji nadmašuje uobičajene gabarite. Kroz pažljivo planiranje i koordinaciju, osiguravamo da svaki transport ide glatko, smanjujući rizik od oštećenja tereta i potencijalnih prepreka na putu.

U situacijama gdje zakon to zahtijeva, organizujemo i policijsku pratnju. Ovo je naročito bitno za transporte koji značajno prelaze dozvoljene gabarite ili se kreću kroz gusto naseljene zone gdje je potrebna dodatna regulacija saobraćaja. U tim momentima, pored naše interne pratnje, angažujemo i policijske snage da osiguramo najviši nivo bezbjednosti i efikasnosti.